Nekoliko važnih pitanja o važnosti fizičke aktivnosti u smanjenju telesne težine