Veliko Nestle istraživanje, Da li znate kako se hrane građani Srbije?