Prevencija je ključ u globalnoj borbi sa dijabetesom