Podstaknite decu da budu fizički aktivna – vežbajte zajedno